• кв. Кольо Ганчев, гр. Стара Загора

project-image project-image project-image

Описание

Сушилнята работи с редуциране на топъл въздух и принудително изхвърляне на влажния въздух. Разполага с ръчно и електронно управление и има възможност за създаване на 10 различни програми за сушене на продукти .Има опция за отложен старт на работния цикъл. Противопожарна защита, самостоятелна работа по изпълнение на зададената програма. Изработена от сандвич панели ,алуминиеви врати с цели стъкла.


Размери на сушилната инсталация:

-Височина – 2400mm.

-Широчина – 1000 mm.

-Дължина – 1000 mm.


Характеристики на сушилната инсталация:

-Инсталирана мощност – 9.6 kW / 380V/50Hz.

-Топлообменници - 1бр.

-Брой колички – 1 бр.

-Скари за нареждане на продукт- 30 бр.

-Kапацитет – 50 -80 кг. суров продукт.


Основни параметри:

-Време за работа – 0-24 h.

-Tемпература – 30- 90 0С

-Влажност – 14 -100%