• кв. Кольо Ганчев, гр. Стара Загора

project-image project-image

Описание

Предназначени са за непрекъснато сушене на различни като форма материали, включително гранули, влакна, късови материали и други. Условието е материалът да не бъде взриво- или пожароопасен. Сушилното пространство е оформено във вид на тунел, в който са обособени междинни секции. По дължината на целия тунел има канал, предназначен да транспортира сушилния агент, подаван във всяка отделна секция. В ниската част на вентилационния коридор е разположен канал за отвеждане на отработения сушилен агент.
Изсушаваният материал се подава върху движещ се лентов транспортьор. В зависимост от броя на лентите, сушилните се определят като еднолентови и многолентови.