• кв. Кольо Ганчев, гр. Стара Загора

project-image project-image project-image project-image

Описание

Камерната сушилна инсталация може да бъде изработена по задание на клиента според големината и капацитета на зареждане . Продукта може да бъде на колички и скари или на обща голяма скара ( дюшек). Това позволява да се увеличи обема на суров продукт при зареждане.